Akupunktur mod stress, angst og depression

Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Fakta:

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose.

Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definition af stress, men ifølge international litteratur om stress, arbejdes der især ud fra tre definitioner:

  1. Stress defineret som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, angst eller ophidselse.
  2. Stress defineret som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.
  3. Stress defineret som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk/

Akupunktur hjælper mod stress

Akupunktur kan bidrage til at genoprette en bedre balance i kroppen. Derfor kan der i mange tilfælde være hjælp at hente med akupunktur. Akupunktur har en beroligende virkning på kroppen, og får dig til at føle dig fri og afspændt.

Flere undersøgelser i ind- og udland viser, at akupunktur kan nedsætte kroppens stressniveau. Desuden beretter mange brugere om væsentlige forbedringer i deres samlede livskvalitet og velbefindende. Måske er det derfor, hvert tredje danske hospital nu tilbyder akupunktur som supplement til forskellige medicinske behandlinger.

*Kilde: Mercola – www.mercola.com

Et liv med stress

Er din dag fyldt med stress, risikerer du at udsætte dig selv for stressrelaterede sygdomme. Årsagen til, at man får stress, er ofte, at man igennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til én – enten af én selv eller af omverdenen.

Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer, såsom smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, ”udbrændthed”, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme.

Akupunktur kan hjælpe mod symptomer forbundet med stress, og behandlingen vil således både have en effekt på din stresstilstand og ikke mindst de fysiske og psykiske bivirkninger, der ofte følger med stress.

Ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12 % – har symptomer på stress hver dag.

Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress.

Hvert år dør 1.400 danskere som følge af arbejdsrelateret stress.

Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

Stress fører årligt til 30.000 hospitalsindlæggelser.

Stress er hvert år årsag til en halv million henvendelser i almen praksis i Danmark.

Ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste årsager til sygdom i 2020.

Kilde: www.stressforeningen.dk

 

Klinik Roskilde: Vindingevej 7 C. Tlf. 40 62 26 03 | Klinik Ringsted: Sjællandsgade 21. Tlf. 40 62 26 03 | E-mail: jesper@akuterapi.dk